قیچی همراه اینجاست

کافی است این دکمه را روی بوکمارک مرورگر خود بکشید و هنگامی که خواستید یک لینک را کوتاه کنید ، بر روی بوکمارک کلیک کنید
short-link short-link