قیچی جادویی !
بدون معطلی لینک بزرگ را کوتاه کنید:

short-link
viewed
آمارگیری و بررسی بازدید

شما همراه میتوایند از تعداد بازدید لینکی که ساخته اید ، در دستگاه های مختلف با تاریخ مطلع شوید.

بررسی کنید

seo
تاثیر گذاری در سئو

به خاطر اینکه مستقیما لینک هایی ایجاد شده روی آدرس سایت شما قرار میگیرد ، سئو مستقیم روی سایت شما تاثیر میگذارد

بررسی کنید

direct
سرعت ارسال لینک

سرعت کار این برنامه با توجه به نوع کد نویسی سریع و بسیار سطح بالا است. میتوانید امتحان کنید

بررسی کنید